loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng Đông Nam bộ hiện nay / Phùng Văn Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch

Tác giả : Phùng Văn Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Ngọc Thạch

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 245, [57] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 355.0330597

Chủ đề : 1. An ninh quốc gia -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Người dân tham gia -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21518
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21519 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top