loading

Sách, tuyển tập

Cuộc đời ngoài cửa : tiểu thuyết / Nguyễn Danh Lam

Tác giả : Nguyễn Danh Lam

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 262 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045309490

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1325/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1326/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top