loading

Sách, tuyển tập

Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh chủ biên

Tác giả : Phạm Ngọc Anh chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 187 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Người Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 2. Người Việt Nam -- Điều kiện xã hội. 3. Phúc lợi kinh tế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 476/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 477/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top