loading

Sách, tuyển tập

Những câu hỏi hóc búa : về không gian và thời gian

Tác giả : Mark Brake ; người dịch Doãn Ngọc Khanh ; hiệu đính Nguyễn Việt Long ; minh họa Nishant Choksi

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 64 tr. : minh họa màu ; 24 cm

Số phân loại : 001

Chủ đề : 1. Khoa học thường thức. 2. Kiến thức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 923
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 924
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2369
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2370
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top