loading

Sách, tuyển tập

Tự học tiếng Anh = Self-service English / Hứa Lan Trinh chủ biên ; Lê Huy Lâm dịch ; Damian hiệu đính

Tác giả : Hứa Lan Trinh chủ biên ; Lê Huy Lâm dịch ; Damian hiệu đính

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 292 tr. ; 19 cm + $e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 618
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 619
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 620 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 621 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top