loading

Con cóc ăn trộm [tài liệu ghi hình] : vui học tiếng Anh qua chuyện kể bằng đĩa hình = The stealing toad : fun English, fun stories / Bản dịch tiếng Việt : Lê Huy Lâm

Tác giả : Bản dịch tiếng Việt : Lê Huy Lâm

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 VCD : hình ảnh, âm thanh ; 4 3/4 in. + 1 sách (51 tr. ; 18 cm)

Số phân loại : 372.6

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học (Tiểu học). 2. Truyện thiếu nhi. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 754
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 755 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 756
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 757 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top