loading

Tiếng Anh giao tiếp thường dùng [tài liệu ghi hình] : học tiếng Anh theo đĩa hình = Speak easy English. VCD 2 / Gary Lilleoien ; bản dịch tiếng Việt : Lê Huy Lâm

Tác giả : Gary Lilleoien ; bản dịch tiếng Việt : Lê Huy Lâm

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 VCD : hình ảnh, âm thanh ; 4 3/4 in. + 1 sách (84 tr. ; 18 cm)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 694
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 695 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 696
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 697 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top