loading

Tự học đàm thoại tiếng Anh [tài liệu ghi hình] : học tiếng Anh theo đĩa hình = More automatic English speaking. VCD 3, How much does it cost? / Christopher B. Allen ; bản dịch tiếng Việt : Nguyễn Thành Yến

Tác giả : Christopher B. Allen ; bản dịch tiếng Việt : Nguyễn Thành Yến

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 VCD : hình ảnh, âm thanh ; 4 3/4 in. + 1 sách (89 tr. ; 18 cm)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 642
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 643 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 644
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 645 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top