loading

Sách, tuyển tập

English language for life = Tiếng Anh trong đời sống hàng ngày. T.8 / Phương Linh và nhóm giáo viên Anh ngữ biên soạn

Tác giả : Phương Linh và nhóm giáo viên Anh ngữ biên soạn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 192 tr. : minh họa ; 21 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Top