loading

Sách, tuyển tập

1450 câu đàm thoại tiếng Anh theo giọng Mỹ / Đức Minh, Trí Tuệ

Tác giả : Đức Minh, Trí Tuệ

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 248 tr. : hình vẽ ; 20 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Phát âm của người nước ngoài. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh Đàm thoại. 3. Tiếng Anh -- Hoa Kỳ -- Ngữ điệu.

Top