loading

Luận án, luận văn

Loại hình công xã của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Khắc Cảnh

Tác giả : Nguyễn Khắc Cảnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 29 cm

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam. 2. Người Khmer -- Nam Việt Nam.

Top