loading

Luận án, luận văn

Биотехнология бактериальной целлюлозы с использованием штамма-продуцента Gluconacetobacter HansenII -1/2008 / Фан Ми Хань ; Научный Руководитель : Громовых Т.И.

Tác giả : Фан Ми Хань ; Научный Руководитель : Громовых Т.И.

Nhà xuất bản : Московский государсвенный университет

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 25 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 661.802

Chủ đề : 1. Cellulose -- Tóm tắt. 2. Cellulose -- Công nghệ sinh học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21501
Phục vụ đọc tại chỗ
Top