loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Разработка способов получения и модификации рисовых белковых концентратов / Фан Куинь Чам ; Научный Руководитель : В.В. Колпакова

Tác giả : Фан Куинь Чам ; Научный Руководитель : В.В. Колпакова

Nhà xuất bản : Московский государсвенный университет

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 197 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 633.18

Chủ đề : 1. Lúa. 2. Lúa -- Công nghệ sinh học. 3. Luận án -- Nga. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21502
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21503 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top