loading

Luận án, luận văn

Биотехнология бактериальной целлюлозы с использованием штамма-продуцента Gluconacetobacter Hansen II GH-1/2008 / Фан Ми Хань ; Научный Руководитель: Громовых Т.И.

Tác giả : Фан Ми Хань ; Научный Руководитель: Громовых Т.И.

Nhà xuất bản : Московский государсвенный университет

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 162 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 661.802

Chủ đề : 1. Cellulose -- Công nghệ sinh học. 2. Cellulose.. 3. Luận án -- Nga.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21500
Phục vụ đọc tại chỗ
Top