loading

Luận án, luận văn

Readjusting unstable regions to improve the quality of optical flow estimation / Synh Viet-Uyen Ha

Tác giả : Synh Viet-Uyen Ha

Nhà xuất bản : Sungkyunkwan University, Department of Electrical and Computer Engineering

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Korea

Mô tả vật lý : ix, 73 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Luận án -- Hàn Quốc. 2. Quang học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21495
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top