loading

Luận án, luận văn

Forward-backward parabolic equations / Bui Le Trong Thanh ; advisor, Alberto Tesei

Tác giả : Bui Le Trong Thanh ; advisor, Alberto Tesei

Nhà xuất bản : Sapienza University, Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences, Department of Mathematics G. Castelnuovo

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : iii, 135 tờ : biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Luận án -- Italia. 2. Phương trình vi phân Parabol. 3. Phương trình vi phân Parabol -- Nghiệm số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21492
Phục vụ đọc tại chỗ
Top