loading

Sách, tuyển tập

Mùa tuyết rơi / Trang Trang ; người dịch Nguyễn Thị Thại

Tác giả : Trang Trang ; người dịch Nguyễn Thị Thại

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 413 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22655
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top