loading

Sách, tuyển tập

Giáo trình tiếng Hoa trung cấp. T.1 / Nguyễn Thiện Chí, Trần Xuân Ngọc Lan dịch và chú giải

Tác giả : Nguyễn Thiện Chí, Trần Xuân Ngọc Lan dịch và chú giải

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 254 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 1315
Phục vụ đọc tại chỗ
Top