loading

Sách, tuyển tập

Selected plays of Kuan Han-Ching / Translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang

Tác giả : Translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang

Nhà xuất bản : New Art and Literature Pub. House

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : Shanghai

Mô tả vật lý : 237 tr. : tranh vẽ ; 22 cm

Số phân loại : 895.12

Chủ đề : 1. Kịch Trung Quốc. 2. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 1236
Phục vụ đọc tại chỗ
Top