loading

Sách, tuyển tập

The people and politics of Latin America / Mary Wilhelmine Williams

Tác giả : Mary Wilhelmine Williams

Nhà xuất bản : Ginn

Năm xuất bản : 1945

Nơi xuất bản : Boston

Mô tả vật lý : xi, 961 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 980

Chủ đề : 1. Châu Mỹ La Tinh -- Lịch sử. 2. Châu Mỹ La Tinh -- Văn minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 1250
(K10.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top