loading

Sách, tuyển tập

Tiếng thở dài qua rừng kim tước : tập truyện ngắn / Hồ Anh Thái ; Vũ Xuân Hoàn minh họa

Tác giả : Hồ Anh Thái ; Vũ Xuân Hoàn minh họa

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 311 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 212/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 213/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 655/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 656/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 657/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top