loading

Sách, tuyển tập

Chia tay cửa rừng : thơ

Tác giả : Phạm Sỹ Sáu

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 139 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041029941

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Người lính trong văn học. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chia tay cửa rừng là tập thơ của Phạm Sỹ Sáu gồm hầu hết những sáng tác đã viết trong thời gian tác giả là người lính chiến đấu ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Một ít bài được viết trong thời gian đi thực tập ở biên giới phía Bắc năm 1986-1987. Có thể nói đây là bộ sưu tập những bài thơ nổi tiếng của Phạm Sỹ Sáu đã từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, tạo nên mối cảm thông sâu sắc với người hậu phương trong giai đoạn đất nước vừa có hòa bình lại vừa có chiến tranh. Đây là tập thơ được trao Giải B viết về đề tài LLVTND của Bộ Quốc Phòng Việt Nam giai đoạn 1999-2004, Giải thương Văn học Sông Mêng lần thứ 2 tại Phnom Penh, CPC năm 2009.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5830/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5831/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5832/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 VN 206/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 207/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top