loading

Sách, tuyển tập

Thương nhớ mười hai / Vũ Bằng

Tác giả : Vũ Bằng

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 331 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922808

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 266/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top