loading

Sách, tuyển tập

Thus spoke Zarathustra : a book for everyone and no one / Nietzsche ; translated with an introd. by R.J. Hollingdale

Tác giả : Nietzsche ; translated with an introd. by R.J. Hollingdale

Nhà xuất bản : Penguin Books

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : Baltimore

Mô tả vật lý : 343 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Siêu nhân (Khía cạnh triết học). 2. Triết học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 960
Phục vụ đọc tại chỗ
Top