loading

Sách, tuyển tập

The wept of wish-ton-wish : a tale / J. Fenimore Cooper

Tác giả : J. Fenimore Cooper

Nhà xuất bản : Houghton, Mifflin

Năm xuất bản : [188?]

Nơi xuất bản : Boston ;

Mô tả vật lý : xii, 419 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 813.3

Chủ đề : 1. Cuộc chiến tranh của vua Philip, 1675 - 1676 -- Tiểu thuyết. 2. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 19. 3. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 947
Phục vụ đọc tại chỗ
Top