loading

Sách, tuyển tập

Chagall / Georg Schmidt

Tác giả : Georg Schmidt

Nhà xuất bản : Fernand Hazan

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 6 tr., 20 tờ hình vẽ màu, 4 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 759.944

Chủ đề : 1. Chagall, Marc, 1887-1985. 2. Hội họa Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 935
Phục vụ đọc tại chỗ
Top