loading

Sách, tuyển tập

Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. T.1, Aaron - Charette / publié sous la direction de J. Bricout

Tác giả : publié sous la direction de J. Bricout

Nhà xuất bản : Letouzey et Ané

Năm xuất bản : 1925

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 1270 tr. ; 28 cm

Số phân loại : 230

Chủ đề : 1. Thần học -- Tự điển. 2. Thiên chúa giáo -- Tự điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 903
Phục vụ đọc tại chỗ
Top