loading

Sách, tuyển tập

Thời dựng Đảng / Thép Mới

Tác giả : Thép Mới

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 183 tr. ; 21 cm

ISBN : 978-604-58-0523-7

Số phân loại : 324.2597075

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa Cộng Sản -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 475/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 476/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22760
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2942/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2943/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top