loading

Luận án, luận văn

A study on support sentence retrieval / Nguyen Hai Minh ; supervisor : Kiyoaki Shirai

Tác giả : Nguyen Hai Minh ; supervisor : Kiyoaki Shirai

Nhà xuất bản : School of Information Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : xii, 96 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 005.13

Chủ đề : 1. Lập trình Logic. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Ngôn ngữ lập trình (Máy vi tính điện tử) -- Ngữ nghĩa học. 4. Ngôn ngữ lập trình Logic.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21448
Phục vụ đọc tại chỗ
Top