loading

Luận án, luận văn

Quan hệ giữa tinh thần doanh nhân của nhà quản lý chủ nhân, định hường quản lý tri thức, định hướng thị trường và kết quả thực hiện của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam / Trương Minh Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Nguyên Hùng, Vương Đức Hoàng Quân

Tác giả : Trương Minh Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Nguyên Hùng, Vương Đức Hoàng Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 338.709597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Doanh nhân -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21417
Phục vụ đọc tại chỗ
Top