loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Metal-organic frameworks IRMOF-8, ZIP-9, MOF-199 and IRMOF-3 as catalysts for the friedel-crafts acylation, knoevenagel, aza-michael and paal-knorr reactions / Nguyen Thi Le Lien ; supervisor : Phan Thanh Son Nam

Tác giả : Nguyen Thi Le Lien ; supervisor : Phan Thanh Son Nam

Nhà xuất bản : Vietnam National University, Ho Chi Minh City University of Technology

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xiii, 119, [46] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 547

Chủ đề : 1. Hóa hữu cơ. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Vật liệu rỗng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21439
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21440 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top