loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Влиание высокого давления на кристаллическую и магнитную структуру празеодим-стронциевых манганитов / Данг Нгок Тоан ; Научный Руководитель: проф. Д.М. Левин

Tác giả : Данг Нгок Тоан ; Научный Руководитель: проф. Д.М. Левин

Nhà xuất bản : Тульскйи государственный университет

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Тула

Mô tả vật lý : 123 tờ : minh họa ; 30 + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 538

Chủ đề : 1. Khoa học vật liệu. 2. Luận án -- Nga. 3. Từ tính. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21422
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21423 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top