loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính giải được và các tính chất của nghiệm của một số bài toán biên phi tuyến / Nguyễn Anh Triết ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Hội Nghĩa

Tác giả : Nguyễn Anh Triết ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Hội Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tư nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 147, 25 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Bài toán giá trị biên. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Nghiệm số. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21386
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21387 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top