loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sử dụng các phương pháp của giải tích phi tuyến vào một số bài toán biên phi tuyến / Lê Khánh Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Long, Trần Minh Tuyết

Tác giả : Lê Khánh Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Long, Trần Minh Tuyết

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 130, 18 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Bài toán giá trị biên. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Phương trình vi phân phi tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21383
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21384 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top