loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng thuật toán lượng tử giải bài toán tìm kiếm với tri thức Heuristic / Huỳnh Văn Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Ngọc Diệp, Bùi Doãn Khanh

Tác giả : Huỳnh Văn Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Ngọc Diệp, Bùi Doãn Khanh

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [xi, 142, 25] ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 005.1

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Thuật toán Heuristic. 3. Thuật toán máy tính. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21380
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21382 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top