loading

Sách, tuyển tập

Vincent van Gogh : te qu'il se voyait / texte, Heinz Lieser

Tác giả : texte, Heinz Lieser

Nhà xuất bản : Bayer

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [Leverkusen, Allemagne

Mô tả vật lý : [48] tr. : hình vẽ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 759.9492

Chủ đề : 1. Gogh, Vincent van, 1853-1890.. 2. Họa sĩ -- Hà Lan -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 778
Phục vụ đọc tại chỗ
Top