loading

Sách, tuyển tập

Ngoảnh lại hóa tro tàn / Tân Di Ổ ; Lê Song dịch

Tác giả : Tân Di Ổ ; Lê Song dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 567 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.1352

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Tình yêu -- Tiểu thuyết. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22503
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top