loading

Sách, tuyển tập

Husserl : sa vie, son oeuvre un exposé de sa philosophie / Lothar Kelkel et René Schérer

Tác giả : Lothar Kelkel et René Schérer

Nhà xuất bản : Presses universitaires de France

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 144 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Đức -- Tiểu sử. 2. Triết học -- Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 491
Phục vụ đọc tại chỗ
Top