loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Customer satisfaction and service quality in the banking industry (agribank) in Ho Chi Minh city / Vu Minh Hieu

Tác giả : Vu Minh Hieu

Nhà xuất bản : Tarlac State University

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Tarlac City, Philippines

Mô tả vật lý : vi, 124 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.8120959779

Chủ đề : 1. Dịch vụ khách hàng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Philippines. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Thỏa mãn nhu cầu khách hàng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21356
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21357 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top