loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông Cửu Long / Đỗ Thị Hồng Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Phát

Tác giả : Đỗ Thị Hồng Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Phát

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 216, 114 : tranh ảnh (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 398.2095978

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Truyền thuyết -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 3. Văn học dân gian Việt Nam -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21348
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21349 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top