loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần hóa học một số loài thuộc chi garcinia, họ bứa (Guttiferae) mọc ở Nam bộ Việt Nam / Võ Tấn Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Đình Hùng, Nguyễn Diệu Liên Hoa

Tác giả : Võ Tấn Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Đình Hùng, Nguyễn Diệu Liên Hoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 161, 132 tờ : hình vẽ ; 30 cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 547

Chủ đề : 1. Guttiferae -- Thành phần. 2. Hóa học hữu cơ. 3. Luận văn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21331
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21332 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top