loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của hai cây rau má lá sen Hydrocotyle bonariensis comm. ex lam. và Hydrocotyle vulgaris L. (apiaceae) / Tôn Nữ Liên Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Sương

Tác giả : Tôn Nữ Liên Hương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Sương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [xii, 150, vii, 148] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 547

Chủ đề : 1. Hóa hữu cơ. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Umbelliferae -- Thành phần. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21324
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21325 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top