loading

Sách, tuyển tập

Dahori / Olaf Ruhen

Tác giả : Olaf Ruhen

Nhà xuất bản : [s.n.]

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : Philadelphia ;

Mô tả vật lý : x, 278 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 995

Chủ đề : 1. New Guinea -- Lịch sử -- Giai thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 472
Phục vụ đọc tại chỗ
Top