loading

Sách, tuyển tập

Mercedes of castile or the voyage to Cathay / J. Fenimore Cooper

Tác giả : J. Fenimore Cooper

Nhà xuất bản : Houghton, Mifflin

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Boston

Mô tả vật lý : vii, 515 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 813.4

Chủ đề : 1. Columbus, Christopher -- Tiểu thuyết. 2. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20. 4. Châu Mỹ -- Khám phá và thám hiểm -- Tiểu thuyết. 5. Tây Ban Nha -- Lịch sử -- Thời kỳ vua Ferdinand và nữ hoàng Isabella,1479-1516 -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 459
Phục vụ đọc tại chỗ
Top