loading

Sách, tuyển tập

The spirit of Chinese culture / Francis C. M. Wei

Tác giả : Francis C. M. Wei

Nhà xuất bản : Charles Scribner

Năm xuất bản : 1947

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xii, 186 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 200.951

Chủ đề : 1. Khổng Giáo -- Trung Quốc. 2. Phật Giáo -- Trung Quốc. 3. Thiên Chúa Giáo -- Trung Quốc. 4. Trung Quốc -- Tôn giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 457
Phục vụ đọc tại chỗ
Top