loading

Sách, tuyển tập

An outline of American history

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 178 tr. : 24 tờ tranh ảnh, bản đồ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 973

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 398
Phục vụ đọc tại chỗ
Top