loading

Sách, tuyển tập

The ancient civilizations of Peru / J. Alden Mason

Tác giả : J. Alden Mason

Nhà xuất bản : Penguin Books

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : Harmondsworth, Middlesex

Mô tả vật lý : xx, 330 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 985

Chủ đề : 1. Người da đỏ Nam Mỹ -- Peru -- Di tích cổ. 2. Peru -- Di tích cổ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 345
Phục vụ đọc tại chỗ
Top