loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập / V.I. Lê-nin

Tác giả : V.I. Lê-nin

Nhà xuất bản : Tiến bộ

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Matxcơva

Mô tả vật lý : 919 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 947.0841092

Chủ đề : 1. Lenin, Vladimir Ilʹich, 1870-1924. 2. Chủ nghĩa Cộng Sản -- Liên Xô. 3. Liên Xô -- Lịch sử -- 1917-1924.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 343
Phục vụ đọc tại chỗ
Top