loading

Sách, tuyển tập

La tragédie franco-indochinoise

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 329 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 959.7041

Chủ đề : 1. Chiến tranh Đông Dương,1946-1954.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 341
Phục vụ đọc tại chỗ
Top