loading

Sách, tuyển tập

The conformist / Alberto Moravia ; translated by Angus Davisdon

Tác giả : Alberto Moravia ; translated by Angus Davisdon

Nhà xuất bản : Farrar, Straus and Young

Năm xuất bản : 1951

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 376 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 853.912

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Ý -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Ý -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 11 DL 133
Phục vụ đọc tại chỗ
Top